Om Familiepaletten

Mie Familiepaletten er oprettet af Mie Kildegaard Frederiksen.

Jeg er uddannet og certificeret systemisk og narrativ psyko/familieterapeut fra Systemisk Institut for Familieterapi (SIF)
– en  uddannelse der tager 4 år.

Desuden er jeg uddannet socialpædagog og har igennem 28 års beskæftigelse inden for flere forskellige pædagogiske områder, opnået en god solid erfaring, menneskeligt såvel som pædagogisk. Jeg har bl.a. 10 års erfaring som familiekonsulent/familiebehandler og 13 år som daginstitutionsleder.

Undervejs har jeg gennemgået flere længerevarende kurser, bl.a.:
Kognitiv terapi
Den løsnings-fokuserede samtale (Signs of Safety)
Mindfulness

Jeg tager først og fremmest udgangspunkt i systemisk og narrativ tænkning, men har f.eks. også erfaring med arbejde med kognitiv terapi, KAT-kassen, Signs of safety (den løsningsfokuserede samtale), video, piktogrammer, kost og adfærd, sansestimulation, ”legoterapi” og kreativitet

Sidst, men ikke mindst er jeg mor til 3 børn, der nu er ved at være “flyvefærdige”.
Jeg har selv oplevet at være i situationer som forælder, hvor jeg var usikker på, hvad der ville være det bedste at gøre lige her. Jeg ved af egen erfaring, at livet med børn og familie ikke altid er, som det er ønskeligt – at der er masser af udfordringer, og selv om vi bag vores handlinger, har de bedste intentioner for vores børn og os selv , så sker det, at vi kommer til at gøre noget utilsigtet.

Hjælpen og støtten til familien foregår gerne i hjemmet.
Alle forløb tilrettelægges og aftales og vil være målrettet præcis de behov og udfordringer, som du eller I, som familie, står med.
Sammen kan vi arbejde på at højne livskvaliteten for dig og familien.

Du kan ikke ændre verden omkring dig – men ændrer du dig vil du opleve at verden følger med.