Om navnet “Familiepaletten”

Familiepaletten et symbol på forskellige tilbud, der kan blandes og mikses alt efter behov – til den enkelte familie, til det enkelte parforhold, til det enkelte barn, unge eller den enkelte voksne.
I mit arbejde er jeg optaget af, hvad der virker og for hvem. Mangfoldighed af metoder i arbejdet er nødvendigt, da det enkelte menneske/familie kommer med hver deres særpræg.
Vi kan nå langt med samtalen,men det er min erfaring, at man ikke altid kan ”samtale” sig frem til vores mål, og at det derfor også kan være nødvendigt at tage andre metoder i brug – f.eks. visualisering på forskellig vis, rollespil, symboler, ”Livstræet”, video, tegn og leg eller historiefortælling. Farver kan blandes.
Header_5-blue.png

Alle de forskellige relationer vi indgår i er med til at give farve på livet, og vi er alle en del af og “hænger sammen” i mange forskellige “systemer” – (relationer) –  familie, kamerater, arbejde, fritid, foreninger, osv.
Jeg er særlig optaget af relationer, og kvaliteten i dem, og det er min overbevisning, at det er de relationelle processer, som danner grundlag for forandring, og udvikling.