Værdier

Ordentlighed og troværdighed er vigtige værdier, som jeg bærer med mig i alt det jeg gør, og netop i arbejdet med at skabe den gode relation, er det altafgørende.

Det humanistiske menneskesyn
(kopi fra Etisk Råd)

I vort samfund tilslutter de fleste sig antagelig det humanistiske (personalistiske) menneskesyn, der indebærer, at mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed. Mennesket må aldrig betragtes eller behandles som et middel. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld. Det indebærer, at mennesket aldrig må anvendes i forskning uden forudgående information og samtykke. Det humanistiske menneskesyn forudsætter, at der findes mennesker, som frit kan vælge på basis af egne etiske overvejelser, og som også er parat til at tage ansvaret for sine beslutninger.
Ifølge det humanistiske menneskesyn bærer mennesket på bevidste og skabende kræfter. Det er en socialt væsen, som er afhængigt af sit miljø og sine relationer til familie, slægt, venner og andre, der omgiver det.