Parterapi

Måske knirker det i parforholdet?
….eller måske har I bare lyst til at gøre et godt forhold bedre?

Parforholdet kan ofte komme på prøve, – især når der også kommer børn til.
Nogen gange mener vi, at vi kender hinanden så godt.  Men gør vi nu også det?
Så vi gør ting i bedste mening og er sikker på, at vores partner ved hvilke intentioner, der ligger bag vores handling – og bliver måske misforstået.
Konflikter kan nemt opstå og sætte dårlig stemning i familien, hvis vi er uenige om opdragelse, regler og rammer for børnene.

Hvordan kan man trække på samme hammel og samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden?

Hvordan kan man stadig ha’ øje for hinanden og dyrke kærligheden?

Hvorfor først gøre noget godt for parforholdet, når konflikterne fylder for meget?
Så hvorfor ikke styrke og forebygge i parforholdet?

Gennem parterapi, vil Familiepaletten gerne være behjælpelig med at sætte fokus på kærligheden og genfinde den gode relation mellem jer.